Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ny hemsida

Under 2011 har Svenska Mekanisternas Riksförenings hemsida byggts om och fått ett nytt ansikte. Fokus har legat på att skapa en användarvänlig hemsida där föreningens syfte och mål lyfts fram samt dess verksamhet marknadsförs. Sidan kommer fyllas på allt eftersom och några delar, såsom beställning av böcker från vårt förlag, medlemsregisteråtkomst m.m, kommer fortsätta att utvecklas.

Tveka att inte att höra av er till info@mekanisterna.se om ni har några tankar, idéer eller kommentarer.

Upplagd: 2011-12-12

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida