Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och är glada över att kunna välkomna dig till det nya.
 
Det var i grevens tid restriktionerna släppte och tillät oss att genomföra en traditionell konferens som är så avgörande för föreningens existens. Konferensen Framtidens hydraulik den 9 nov blev en stor framgång med många deltagare och med det kom näsan över vattenytan igen. Hatten av för Smörj- och drivmedelskommittén för deras förmåga att åstadkomma attraktiva konferenser.
 
Man kan konstatera att vi trots allt landade på fötterna efter dessa två extraordinära år. Föreningens alla funktioner är intakta – kansli, Mekanisten, hemsida och inte minst de evenemangsproducerande
kommittéerna – och därmed fullt rustad att ta vid där det slutade.
 
Efter att ställt in 2019:s årsmöte genomfördes 2020:s på distans. Gick galant och faktiskt med ett större deltagande än under vanliga former.
 
Även om restriktionerna hindrat sammankomster på plats har kommittéerna inte legat på latsidan. Smörj- och drivmedel genomförde ett uppskattat web-seminarium om elektrifierade transporter den 4 maj. Veckorna dess för innan, 20 april, höll Energi och Transport ett likaledes högaktuellt och intressant web-seminarium om energilagring. Som ni säkert sett är E&T inte klara för året utan avslutar 2021 med ytterligare ett seminarium kring energilagring den 23 nov. Även detta på distans.
 
Redaktör Mattson har, helt oberörd av pandemin, fortsatt att förse medlemmarna med uppdateringar kring teknikens framsteg genom vår högklassiga tidskrift Mekanisten.
 
Vår kanslist Nadia Svenssons har inte heller låtit sig påverkas av omständigheterna utan oförtröttligt hållit ordning på allt det praktiska och administrativa samtidigt som upprätthållit den goda medlemservicen vi vant oss vid.
 
E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2022.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Johan Bratthäll
Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2021-12-12

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida