Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Julbrev 2023

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och är glada över att kunna välkomna dig till det nya.
 
2023 kan summeras till ett bra år för föreningen. Glömt är covid-årens menliga inverkan på föreningslivet med allt på distans och skrala intäkter. Nu är livsanden tillbaka och det har arrangerats populära konferenser och seminarier som aldrig förr och tidskriften Mekanisten är i lika god form som någonsin. Det har utöver glädje och kunskapsuppbyggnad gett balans i ekonomin och goda
förutsättningar att fokusera på framtiden.
 
Årets stora nyhet är att föreningen, efter stadgeändring, nu kan erbjuda företagsmedlemskap. Med ett sådant kan företagets alla anställda åtnjuta föreningens medlemsförmåner. Vi hoppas att detta blir ett attraktivt alternativ till enskilt medlemskap och lockar fler in i mekanistsamvaron.
 
Smörj- och drivmedelskommittén anordnade till våren konferensen Vinnande hydraulik och en lika rosad konferens, Avancerad hydraulik, till hösten. Båda drog fulla hus.
Energi- och transport kompletterade med två mycket uppskattade seminarier på ämnet Det nya energilandskapet, ett på våren och ett på hösten. Ovanpå detta satte redaktör Mattsson ihop tre
närmast överfulla nummer av Mekanisten.
Kansliet, under ledning av Nadia Svensson, har klanderfritt levererat den service som både medlemmar och styrelsen under åren blivit bortskämda med. Webmaster Per Hall ser till att vår utmärkta hemsida www.mekanisterna.se hålls ajour och att allt du behöver finns där.
 
Som brukligt avslutar jag med en stilla uppmaning om att registrera sin mailadress genom info@mekanisterna.se om man händelsevis inte redan gjort det.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2024.
 
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2023-12-20

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida