Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2019/2020 -

Bästa medlem!

 

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

 

Inte heller 2019 har gått obemärkt förbi. Redan i mars iscensatte Smörj- och drivmedelskommittén konferensen ”Förbränningsmotorer och miljön” med mycket gott deltagargensvar. Därpå följde konferensen ”Hartsproblem” som lockade många hydralikingenjörer och framgången avslutades med konferensen ”El som drivmedel – räcker elen”, också den välbesökt.

 

Energi- och transportkommittén har inte heller de legat på latsidan utan avverkat två mycket uppskattade seminarier i sviten om ”Farkosters energieffektivitet”. I det första fick åhörarna en insikt i hur farkosttillverkarna anstränger sig för att minska produkternas energibehov och i det andra hur användarna effektiviserar bruket av farkosterna. Till nästa år planeras en grand final av sviten där den verkliga kontentan ska framträda.

 

Redaktör Mattson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften/nättidningen Mekanisten. 

 

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.

Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

 

Mekanisterna finns på Linkedid:

https://www.linkedin.com/groups/4908344/  

 

Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2020.

Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2020-01-15

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida