Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

MEKANISTERNAS LJUNGSTRÖMSPRIS

 
STATUTER FÖR MEKANISTERNAS LJUNGSTRÖMSPRIS
 
§ 1 Ljungströmspriset instiftades 1971 till dåvarande Mekanikrådets S: tae Luciae Ordens 50-årsjubileum inom Svenska Mekanisters Riksförening.
 
§ 2 SMR Ljungströmspris förlänas personer som nedlagt framstående arbete inom de tekniska vetenskaper som ingår i den mekanistiska ingenjörskonsten, omfattande maskinbyggnadskonst, skeppsbyggnadskonst och flygteknik.
 
§ 3 Priset består av en medalj slagen i brons. Medaljen bär på åtsidan bilden av bröderna Birger och Fredrik Ljungström och devisen Mekanisternas Ljungströmspris. På frånsidan bär medaljen ordern Maskinteknik, Skeppsteknik, Flygteknik. Pristagarens namn jämte årtal för utdelandet ingraveras på frånsidan.
 
§ 4 Pristagare utses av en prisnämnd som skall vara enhällig. Prisnämnden utses av Mekanisternas styrelse. Prisnämnden bör inhämta förslag till pristagare från lämpliga institutioner och organisationer, samt beakta förslag från enskilda förslagsställare.
 
§ 5 Priset skall som regel utdelas vart tredje år.
 
§ 6 Ledamot i prisnämnden må ej tilldelas priset.
 
§ 7 Priset utdelas av Mekanisternas styrelse.
 
§ 8 I samband med prisutdelningen kan även ett penningstipendium utdelas till särskilt förtjänt teknolog eller nybliven civilingenjör.
 
§ 9 Förändras föreningens organisation så att dessa statuter inte längre är tillämpliga skall styrelsen ändra statuterna så att det ursprungliga syftet bibehålles.
 
 
FÖLJANDE TEKNIKER HAR UNDER ÅREN TILLDELATS
LJUNGSTRÖMSPRISET
 
1971 Ingvar Ljung, för insatser inom svensk ångteknik
 
1974 Curt Nicolin, för grundläggande arbete inom gasturbintekniken
1977 Gunnar Ljungström, för utveckling av den svenska personbilen
 
1980 Sven Olof Krongård, för utveckling av gasturbiner med tillhörande transmissionssystem för fordon.
 
1983 Per Gillbrand, för insatser inom motortekniken, främst reglersystem för turboladdning i standardbilar.
 
1986 Sven Olof Ridder, för insatser inom flygteknik.
 
1989 Orvar Björheden, för utveckling av KaMeWa-propellern med extremt svepta blad.
 
1993 Karl-Axel Olsson, för banbrytande insatser inom området
sandwichkonstruktioner.
 
1996 Kjell Thorén, för hans insatser inom gas- och ångturbinteknik i kombination med förbränningsteknik.
 
1999 Jan Wikander, för hans pionjärinsats inom Mekatronik.
 
2002 Rolf Jacobsson, för att ha utvecklat en framgångsrik serie industrislipmaskiner med tryckluftturbiner.
 
2005 Alfons Falk, för hans breda kunnande, engagemang och förmåga att omsätta operativa krav till väl fungerande tekniska lösningar på system och detaljnivå.
 
2008 Evert Andersson, Nestor inom svensk järnvägsteknik.
 
2011 Eric Granryd, En av de största auktoriteterna i världen inom avancerade kylteknik och värmepump teknik.
 
2015 Bo Lundqvist, för boken Ritteknik som har gjort ovärderligt industriell nytta i samband med mekanisk konstruktion.
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet - 2019/2020 -

Bästa medlem!

 

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

 

Inte heller 2019 har gått obemärkt förbi. Redan i mars iscensatte Smörj- och drivmedelskommittén konferensen ”Förbränningsmotorer och miljön” med mycket gott deltagargensvar. Därpå följde konferensen ”Hartsproblem” som lockade många hydralikingenjörer och framgången avslutades med konferensen ”El som drivmedel – räcker elen”, också den välbesökt.

 

Energi- och transportkommittén har inte heller de legat på latsidan utan avverkat två mycket uppskattade seminarier i sviten om ”Farkosters energieffektivitet”. I det första fick åhörarna en insikt i hur farkosttillverkarna anstränger sig för att minska produkternas energibehov och i det andra hur användarna effektiviserar bruket av farkosterna. Till nästa år planeras en grand final av sviten där den verkliga kontentan ska framträda.

 

Redaktör Mattson fortsätter med oförminskat engagemang att förse oss med det ena mer läsvärda numret efter det andra av tidskriften/nättidningen Mekanisten. 

 

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.

Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

 

Mekanisterna finns på Linkedid:

https://www.linkedin.com/groups/4908344/  

 

Genom vår trogna kanslist Nadia Svenssons förtjänstfulla insatser kan vi tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2020.

Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2020-01-15

Tidigare ledare

Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida