Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Om Svenska Mekanisters Riksförening

Mekanisterna är en sammanslutning av ingenjörer med maskinteknik, energiteknik eller transportteknik som huvudsakligt intresseområde.

 
Föreningen syftar till att främja den tekniska utvecklingen i landet och att öka intresset för och kunskapen om ingenjörsrollen genom att anordna tekniskt aktuella konferenser, föredragskvällar och studiebesök samt ge ut medlemstidningen Mekanisten.
 
Arbetet drivs i kommittéform och omfattar:
- Energi och transport
- Smörj- och drivmedel
- Stora motorer
 
Vart tredje år delas Ljungströmsmedaljen ut till minne av den store ingenjören och industrimannen Fredrik Ljungström för att uppmärksamma extraordinära livsinsatser inom svensk ingenjörskonst.
 
Genom Mekanisternas samarbete med ASME (American Society of Mechanical Engineers) ges förmånlig åtkomst till dess stora utbud av publikationer.
 
På hemsidan www.mekanisterna.se återfinns aktuell information om kommande evenemang, medlemregistrering, förlagsverksamheten, tidskriften Mekanisten och annat som en Mekanisterna-medlem kan tänkas vilja veta.
 
Mer information kan fås genom Mekanisternas kansli:
Nadia Svensson
Box 2045, 135 02 Tyresö
Telefon 070-857 87 62
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Julbrev 2023

Bästa medlem!
 
Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och är glada över att kunna välkomna dig till det nya.
 
2023 kan summeras till ett bra år för föreningen. Glömt är covid-årens menliga inverkan på föreningslivet med allt på distans och skrala intäkter. Nu är livsanden tillbaka och det har arrangerats populära konferenser och seminarier som aldrig förr och tidskriften Mekanisten är i lika god form som någonsin. Det har utöver glädje och kunskapsuppbyggnad gett balans i ekonomin och goda
förutsättningar att fokusera på framtiden.
 
Årets stora nyhet är att föreningen, efter stadgeändring, nu kan erbjuda företagsmedlemskap. Med ett sådant kan företagets alla anställda åtnjuta föreningens medlemsförmåner. Vi hoppas att detta blir ett attraktivt alternativ till enskilt medlemskap och lockar fler in i mekanistsamvaron.
 
Smörj- och drivmedelskommittén anordnade till våren konferensen Vinnande hydraulik och en lika rosad konferens, Avancerad hydraulik, till hösten. Båda drog fulla hus.
Energi- och transport kompletterade med två mycket uppskattade seminarier på ämnet Det nya energilandskapet, ett på våren och ett på hösten. Ovanpå detta satte redaktör Mattsson ihop tre
närmast överfulla nummer av Mekanisten.
Kansliet, under ledning av Nadia Svensson, har klanderfritt levererat den service som både medlemmar och styrelsen under åren blivit bortskämda med. Webmaster Per Hall ser till att vår utmärkta hemsida www.mekanisterna.se hålls ajour och att allt du behöver finns där.
 
Som brukligt avslutar jag med en stilla uppmaning om att registrera sin mailadress genom info@mekanisterna.se om man händelsevis inte redan gjort det.
 
Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2024.
 
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening
Upplagd: 2023-12-20

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida